Dogodki

Mednarodni dogodek

Primerjava dobrih praks socialnega dialoga na EU ravni na področju zdravstvene nege in socialnega varstva (april 2019)

Mednarodni dogodek

Primerjava dobrih praks socialnega dialoga na EU ravni na področju dela policistov (april 2020)

Mednarodni dogodek

Primerjava dobrih praks socialnega dialoga na EU ravni na področju dela konfederacij sindikatov javnega sektorja ter diseminacija rezultatov projekta (maj 2021)