E-KSJS Novice

E novice 10/2021

Vsebina:

 • Usposabljanja
 • Regionalni posvet
 • Mednarodni posvet

E novice 9/2021

Vsebina:

 • Usposabljanja
 • Regionalni posveti

E novice 8/2021

Vsebina:

 • Študija - Analiza možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v viz s postopnim uvajanjem mladih v poklice

E novice 7/2020

Vsebina:

 • Dogodki
 • Usposabljanja

E novice 6/2020

Vsebina:

 • Kakšne spremembe in kdaj prinaša novela pokojninskega zakona ZPIZ-2G?

E novice 5/2020

Vsebina:

 • Usposabljanje "Socialna varnost zaposlenih - socialni marketing"
 • Usposabljanje "Sodobni izzivi migracij"
 • Brošura "Pošteni odnosi na delovnem mestu"

E novice 4/2019

Vsebina:

 • Študijski obisk na Finskem
 • Obisk latvijskega sindikata na KSJS
 • Projektne aktivnosti

E novice 3/2019

Vsebina:

 • Predstavitev sindikata SIJ-US
 • Usposabljanje
 • III. in IV. regionalni posvet

E novice 2/2018

Vsebina:

 • Študijski obisk v Italiji
 • Usposabljanja
 • II. regionalni posvet

E novice 1/2018

Vsebina:

 • Mediacija v socialnem dialogu
 • Študija o obremenjenosti v zdravstveni negi
 • Usposabljanjemediacija - utrinki