Novice

Prvo regionalno srečanje sindikatov KSJS v Pomurju

20. 11. 2019

V sredo, 20. 11. 2019, je na sedežu Območnega odbora SVIZ v Murski Soboti potekalo prvo regionalno srečanje predstavnikov sindikatov, članov Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS), v Pomurju. Srečanje je bilo organizirano z namenom sodelovanja in povezovanja članstva sindikatov KSJS na regionalni ravni. Na srečanju je bilo dogovorjeno, da bodo sindikati KSJS na regionalni ravni okrepili sodelovanje na področju informiranja, usposabljanja, organizacije skupnih posvetov ali protestnih aktivnosti v zvezi s problematiko, ki zadeva člane vseh sindikatov KSJS. Skupno mnenje udeležencev srečanja je bilo, da lahko sodelovanje in povezovanje sindikatov KSJS na regionalnem nivoju prispeva tako k opolnomočenju sindikalnih zaupnikov kot h krepitvi vloge sindikatov javnega sektorja na lokalni ravni. Sprejet je bil tudi dogovor, da se spomladi, v okviru projekta KSJS »Skupaj nad izzive trga dela«, izvede v Pomurju skupni posvet za sindikalne zaupnike vseh sindikatov KSJS.

Usposabljanje

12. 2. 2018

V ponedeljek, 12. 2. 2018 se bo pričelo usposabljanje za mirno reševanje sporov - mediacija za zaposlene pri socialnih partnerjih.

Predstavitev rezultatov študije

31. 1. 2018

Radio Ognjišče - oddaja "Pogovor o"  »Zahtevnost, obremenjenost, tveganja in škodljivi vplivi na tipičnih delovnih mestih medicinskih sester, babic in bolničarjev v zdravstvenem in socialnem varstvu«

Radio Ognjišče