Študije

  1. Zahtevnost, obremenjenost, tveganja in škodljivi vplivi na tipičnih delovnih mestih medicinskih sester, babic in bolničarjev v zdravstvenem in socialnem varstvu ter posebnih socialno varstvenih ustanovah (za najmanj 20 delovnih mest) (2017)
  2. Analiza vpliva ekonomske krize in vladnih varčevalnih ukrepov na položaj zaposlenih v javnem sektorju, socialni dialog, položaj sindikatov in njihove zmožnosti vpliva na položaj zaposlenih (marec 2021)
  3. Učinek sprememb plačnega sistema JS v letih 2017 in 2018 (november 2019)
  4. Možnosti pravnega zavarovanja za člane sindikata v Sloveniji (marec 2019)
  5. Analiza uvrstitve pooblaščenih uradnih oseb v plačne razrede na podlagi primerjav, izhajajoč iz meril in kriterijev (julij 2020)
  6. Analiza možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s postopnim uvajanjem mladih v poklice in zmožnosti aktivnega sodelovanja socialnih partnerjev ter vključevanje mladih (oktober 2020)
  7. Analiza psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v vrtcih (april 2020)
  8. Vpliv projektnih aktivnosti na usposobljenost socialnih partnerjev (september 2021)