Analiza psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v vrtcih

Študija z naslovom Analiza psihofizičnih obremenitev vzgojiteljev v vrtcih je nastala pod vodstvom dr. Iztoka Retarja in v okviru evropskega projekta Skupaj nad izzive trga dela, ki ga izvaja Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije. Raziskava v šolski prostor prinaša nova spoznanja o psihofizičnih obremenitvah na delovnih mestih vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja z vidika ergonomije in psihofizičnih obremenitev. Študija je narejena na podlagi konkretnih meritev fizičnih zmogljivosti vzgojiteljev (131 udeležencev) ter ugotavljanja stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev (826 udeležencev) o zadovoljstvu z delovnim okoljem in počutjem na delovnem mestu na naslednjih področjih:

  1. samoocena delovne uspešnosti,
  2. prisotnost stresa, izgorelosti in mobinga na delovnem mestu, (2) ocena težnje po zapustitvipoklica,
  3. usposobljenost in informiranost za delo v izrednih razmerah (epidemija).

Rezultati študije predstavljajo pomemben vir informacij za sindikalno delovanje in šolsko politiko pri urejanju delovnih pogojev vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. Tako je študija pokazala vrzeli na naslednjih področjih: nezadovoljstvo s plačo in možnostmi za napredovanje, visoka prisotnost stresa in izgorelosti na delovnem mestu, visoka telesna obremenitev ter hrup in prisilna drža kot visoka dejavnika tveganja za zdravje na delovnem mestu.

Na podlagi raziskave so avtorji pripravili tudi priporočila za zmanjšanje hrupa, stresa in prekomernih telesnih obremenitev na delovnih mestih vzgojitelj in pomočnik vzgojiteljev. Presežek študije je aplikacija spoznanj v model za testiranje fizičnih in gibalnih sposobnosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, ki ponuja edinstven pristop za vrtce pri načrtovanju in izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.